കിറ്റെക്‌സിൽ പതിമൂന്നാം തവണയും പരിശോധന: കമ്പനി പൂട്ടിക്കുകയാണ് ചിലരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സാബു എം ജേക്കബ്

August 28, 2021
221
Views

കിറ്റെക്‌സിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബോര്‍ഡും കൃഷി വകുപ്പും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തുന്നു. പതിമൂന്നാം തവണയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ കിറ്റെക്‌സില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
കിറ്റെക്‌സില്‍ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബോര്‍ഡും കൃഷി വകുപ്പും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തുന്നു. പതിമൂന്നാം തവണയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ കിറ്റെക്‌സില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
മിന്നല്‍ പരിശോധന ഇനി നടത്തില്ലെന്ന മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം പാഴ്‌വാക്കാണെന്ന് കിറ്റെക്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

കേരളാസര്‍ക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വേട്ടയാടലിനെ തുടര്‍ന്ന് 3500 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ പരിശോധനയെന്നും കേരളത്തിലെ കമ്പനി പൂട്ടിക്കുകയാണ് ചിലരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും കിറ്റക്സ് എംഡി സാബു എം ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.

മിന്നല്‍ പരിശോധന ഇനി നടത്തില്ലെന്ന മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം പാഴ്‌വാക്കാണെന്ന് കിറ്റെക്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

കേരളാസര്‍ക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വേട്ടയാടലിനെ തുടര്‍ന്ന് 3500 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ പരിശോധനയെന്നും കേരളത്തിലെ കമ്പനി പൂട്ടിക്കുകയാണ് ചിലരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും കിറ്റക്സ് എംഡി സാബു എം ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.

Article Categories:
Kerala · Latest News · Latest News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *