വകഭേദങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ പുതിയ വാക്സിൻ: രാജ്യത്ത് കൊറോണ വാക്സീനിൽ പരീക്ഷണം നടത്താൻ തീരുമാനം

September 7, 2021
260
Views

ന്യൂഡെൽഹി: രാജ്യത്ത് കൊറോണ വാക്സീനിൽ പുതിയ പരീക്ഷണം നടത്താൻ തീരുമാനം. വകഭേദങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒന്നിലധികം കൊറോണ വകഭേദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി.

വിവിധ മരുന്ന് കമ്പനികളുമായി ചേർന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോക്ടെയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. അതേസമയം ഏതൊക്കെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ മരുന്ന് കമ്പനികൾ എന്നത് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

Article Categories:
Latest News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *